EN
Kontakt

Questions? We are happy to help. Feel free to contact us.

+32 (0) 264 158 44

infonoSpam@transwide.com

Nowoczesny system zarządzania transportem jest dziś bardziej niezbędny niż kiedykolwiek

24.02.2018

Badania po raz kolejny wykazały rosnące znaczenie rozwiązań IT dla dostawców usług logistycznych i spedytorów. Na podstawie przeprowadzonego przez Transport Intelligence badania Global Freight Forwarding 2016 można wysnuć wniosek, że spedytorzy, jeśli chcą przetrwać, muszą przede wszystkim być elastyczni i zorientowani na klienta. System zarządzania transportem (TMS) to jeden z najlepszych sposobów na osiągnięcie tego celu. W tym kontekście absolutną koniecznością jest uzyskanie solidnej podstawy w postaci nowoczesnego systemu TMS.

 

Choć najwięksi spedytorzy kontrolują ponad połowę rynku światowego, rynek spedycji jest nadal dość rozproszony. Przewagę mają zatem największe podmioty, ale – według analityków z firmy Transport Intelligence (TI) – mali i średni operatorzy mają dostatecznie szerokie spektrum możliwości, o ile inwestują oni w systemy TMS, czyli oprogramowanie zapewniające wsparcie w zakresie rejestracji transportu i przetwarzania transakcji transportowych. System TMS pozwala również szybko planować przewozy w oparciu o prawidłowe dane i stawki.

 

Wykorzystywanie stystemu TMS dla szybszego reagowania na potrzeby klientów


Dziś spedytorzy, w stopniu większym niż kiedykolwiek muszą być elastyczni i zdolni do dostosowania się do potrzeb klientów”. Tym zdaniem firma TI odnosi się do zmian, jakich należy się spodziewać pod wpływem działalności nowych dużych graczy, takich jak Amazon. Według firmy TI jasne strategie i wykorzystanie rozwiązań IT muszą iść ze sobą w parze, aby możliwe było czerpanie korzyści ze zmian rynkowych wynikających z obecności nowych podmiotów. Konieczne jest wsprowadzenie podstawowyche systemów IT, takiche jak systemy zarządzania transportem i platformy internetowe. Precyzyjne dane w połączeniu z narzędziami TMS muszą umożliwiać szybsze sięganie po korzyści wynikające z realizacji potrzeb klientów.

 

Zbyt wiele operacji ręcznych


Z badania firmy TI wynika, że dostęp do dobrego systemu TMS jest szczególnie ważny dla skrócenia czasu reakcji spedytorów na zapytania klientów. Należy znacznie zmniejszyć liczbę czynności wykonywanych ręcznie. Zarówno spedytorzy, jak i operatorzy logistyczni zbyt często polegają na komunikacji elektronicznej i telefonicznej nie tylko podczas kontaktowania się z przewoźnikami, ale także podczas przygotowywania ofert i dokonywania awizacji. Właśnie dlatego według firmy TI opóźnienie reakcji negatywnie wpływa na wizerunek spedytorów, którzy są uważani przez załadowców za „zapóźnionych technologicznie”. Co więcej, wizerunek ten rodzi nawet pytania o sens dalszego istnienia tradycyjnych spedytorów w nieodległej przyszłości. Inwestycje w system TMS są zatem konieczne, a każdy krok podjęty w tym kierunku jest krokiem właściwym.

 

Duże różnice w czasie odpowiedzi


Według badania firmy TI z 2015 r. średni czas, jakiego potrzebuje spedytor na złożenie oferty, wynosi 90 godzin. Najszybsza odpowiedź została udzielona dopiero po 30 godzinach. Spośród wszystkich ankietowanych spedytorów tylko pięciu podjęło dalsze działania polegające na próbie uzyskania informacji o tym, czy odbył się rozładunek. Ponadto badanie wykazało, że różnica między najniższą a najwyższą oferowaną ceną wyniosła 41%. Firma TI opisuje to jako brak spójności wynikający z braku przejrzystości w łańcuchu logistycznym. Według autorów raportu brak świadomości kosztów transportu wynika przede wszystkim z niewystarczających inwestycji w nowe technologie.

 

Modułowa budowa systemów TMS


Według firmy TI przedsiębiorstwa, które zauważają, że przegrywają z konkurencją, mogą pocieszać się tym, że inwestowanie w systemy TMS jest dziś łatwiejsze i na wstępnym etapie tańsze niż 5 czy 10 lat temu. Istnieje wiele opcji wyboru, ale modułowa budowa powinna być warunkiem koniecznym. Nie każda firma potrzebuje pełnego pakietu. Budowanie systemu w oparciu o moduły, co jest możliwe w przypadku rozwiązania TAS-tms, jest po prostu bardzo rozsądnym posunięciem.