EN
Kontakt

Questions? We are happy to help. Feel free to contact us.

+32 (0) 264 158 44

infonoSpam@transwide.com

Oprogramowanie wspierające realizację transportu – pierwszym krokiem do stworzenia wydajnego łańcucha dostaw

16.03.2018

"Inteligentniejsze procedury pozyskiwania, planowania i ostatecznie rozliczania kontraktów transportowych są źródłem wielu potencjalnych korzyści. Jednak bez realizacji transportu na najwyższym możliwym poziomie korzyści te pozostaną jedynie „potencjalne”.

Z przeprowadzonej w sierpniu 2016 r. przez ARC analizy rynku wynika, że globalne wydatki na giełdy i systemy realizacji transportu wynoszą obecnie 639 mln USD i przewiduje się dalszy wzrost tych wydatków o 7% rocznie do 2020 r. Jak można się spodziewać, największymi rynkami regionalnymi są EMEA i Ameryka Północna, ale szybki wzrost przewidywany jest również w Azji. Będzie on napędzany jak wszędzie wzrostem konsumpcji coraz bardziej wymagającej klasy średniej, nieustającym wzrostem handlu elektronicznego oraz chęcią ograniczania kosztów i zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne.

 

Rynki realizacji transport

ARC definiuje realizację transportu jako „rynki i systemy, które pozwalają spedytorom łączyć się z wieloma przewoźnikami, a następnie uczestniczyć w przetargach, śledzić i dokonywać płatności za pomocą oprogramowania lub giełdy”. Rynek giełdowy, mimo licznych fuzji i konsolidacji, nadal odznacza się wyraźnym rozproszeniem zarówno formalnym, jak i regionalnym. Cytując ARC: „dziesiątki milionów dolarów kapitału venture capital trafiły do nowo utworzonych przedsiębiorstw, które starają się zakłócić funkcjonowanie rynków transportowych działających w oparciu o modele niegiełdowe, a kolejne setki milionów dolarów zainwestowano w giełdy dostaw towarów konsumenckich do odbiorców końcowych”. Jednym z przykładów jest model firmy Uber.

Rozwój modeli chmury obliczeniowej i oprogramowania jako usługi (SaaS)​sprawia, że świadczenie usług transportowych staje się dostępne i przystępne cenowo nawet dla najmniejszych i zlokalizowanych w dużej odległości firm. „Dawniej jeśli firma nie miała wydatków związanych z transportem na poziomie ponad 20 milionów dolarów, zakup systemu zarządzania transportem (TMS) nie wchodził w rachubę. Obecnie w zasadzie firma każdej wielkości może sobie pozwolić na TMS” – czytamy w raporcie ARC. Tymczasem te same technologie pomagają większym korporacjom międzynarodowym opracowywać strategię „wieży kontrolnej nowej generacji”.

Mówi się, że miarą różnicy między doskonałą strategią logistyczną a znakomitymi wynikami w obszarze logistyki jest jakość realizacji transportu, ale ta może być postrzegana jako nudne zagadnienie techniczne, mające znaczenie w bardziej ekscytującej i dotyczącej ludzi działalności, związanej z wyszukiwaniem i pozyskiwaniem nowych przewoźników, planowaniem strategii dostaw w odpowiedzi na stale zmieniające się wymagania oraz uzgadnianiem faktur w celu otrzymania zapłaty.

Wszystkie te obszary są istotnymi czynnikami wpływającymi na obniżenie kosztów i poprawę poziomu obsługi klienta, w związku z czym odgrywają ważną rolę w procesie zwiększenia zysków. Skuteczna realizacja transportu zabezpiecza korzyści, zapewniając zmniejszenie kosztów ich uzyskania i skrócenie czasów trwania cykli – przyspieszając przepływy w ramach łańcucha dostaw. W efekcie możliwe jest zrealizowanie większej liczby transakcji w oparciu o te same zasoby.

 

Korzyści płynące z automatyzacji procesów realizacji transportu

Gdy przyjrzymy się cyklowi source-to-pay, co ostatnio zrobiła Grupa Aberdeen, jasne staną się korzyści wynikające z automatyzacji procesów realizacji transportu. Ponad połowa podmiotów uzyskujących najlepsze wyniki wdraża automatyzację procesów wyboru przewoźnika w oparciu o określone reguły, przydziela oferty strategicznie w oparciu o wyniki biznesowe przewoźnika oraz monitoruje i śledzi całkowite koszty transportu – w tym wyposażenia.

Ponadto przedsiębiorstwa takie szybko wdrażają automatyczny audyt faktur i późniejsze ich negocjacje. Wykorzystywane przez nie systemy realizacji transportu zapewniają dostęp do wiedzy, którą można wykorzystać zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym. W rezultacie najlepsze podmioty ograniczają wzrost kosztów transportu z wyładunkiem do 0,56% rocznie w porównaniu z wartością 1,96% dla pozostałych, uzyskując jednocześnie zgodność w zakresie kosztów umownych na poziomie 98% oraz zgodność w zakresie trasy i poziomów usług na poziomie 97%. Wskaźnik dla pozostałych podmiotów to 52%.

Efektywny system realizacji transportu, a więc taki, który jest w wysokim stopniu zautomatyzowany, potencjalnie oparty na rozwiązaniach chmurowych i, w stosownych przypadkach, nabyty jako usługa zarządzana, stanowi zatem niezbędny warunek możliwości osiągnięcia korzystnego strategicznie procesu zamawiania transportu, w którym innowacyjne pozyskiwanie, pomysłowe planowanie i efektywne rozliczanie faktur pozwala budować trwałe i produktywne relacje z dostawcami.

Nie ma wątpliwości, że wydajność funkcjonowania łańcucha dostaw zależy przede wszystkim od sprawnego transportu.