Kontakt

Zapewniamy wsparcie, gdziekolwiek jesteś

+32 (0) 264 158 44

infonoSpam@transwide.com

Najważniejsze wyzwania związane z transportem substancji chemicznych i logistyką materiałów niebezpiecznych

Producenci substancji chemicznych muszą spodziewać się coraz surowszych przepisów w zakresie zgodności z normami oraz presji na obniżenie kosztów transportu.

  • Zapewnienie bezpiecznej i zgodnej z normami realizacji wysyłek oraz dokumentacji materiałów niebezpiecznych
  • Możliwości zarządzania zamówieniami masowymi, w tym zamówieniami otwartymi
  • Kontroluj koszty transportu i śledź wydajność przewoźników
  • Zintegrowanie z rozwiązaniami ERP

Skontaktuj się z nami

Zarządzanie kosztami dodatkowymi w logistyce substancji chemicznych

Choć część firm chemicznych uzyskała pewien stopień automatyzacji swoich procesów nadzorowania transportu i płatności, jednak większość z nich nie ma dostępu do danych na temat rzeczywistych kosztów transportu. Uzyskanie dogłębnego zrozumienia zagadnień zarządzania kosztami transportu – z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych i dopłat – jest kluczowym pierwszym krokiem na drodze do zdobycia kontroli nad wydatkami związanymi z transportem.

W przypadku transportu substancji chemicznych może to obejmować także dopłaty za logistykę materiałów niebezpiecznych i formalności urzędowe, jak również opłaty za inne usługi związane z transportem substancji chemicznych, np. czyszczenie po dostarczeniu płynów lub towarów masowych. Znalezienie skuteczniejszego sposobu na zarządzanie kosztami transportu stanie się jeszcze ważniejsze, ponieważ firmy chemiczne dążą do poprawy swoich wyników operacyjnych i zwiększenia marż.

Zarządzanie dokami online ma miejsce dwa razy częściej w przypadku najlepszych producentów w danym segmencie

Integracja i automatyzacja stanowią klucz do sukcesu w zapewnieniu płynnego funkcjonowania łańcucha dostaw w branży chemicznej.

Wnioski płynące z białej księgi firmy Aberdeen pt. „Cyfryzacja zarządzania transportem: kluczowe czynniki motywujące producentów materiałów chemicznych i kruszyw” pokazują, że systemy ERP nie wystarczają do zaspokojenia złożonych potrzeb łańcucha dostaw branży chemicznej. Najlepsze firmy chemiczne synchronizują swoje przepływy informacji online w ramach systemu zarządzania transportem (TMS) we wszystkich obszarach: od wyboru przewoźnika po ocenę kosztów. Zapoznaj się z treścią białej księgi, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak osoby zarządzające łańcuchem dostaw sektora chemicznego radzą sobie z przepływem towarów, informacji i środków w coraz bardziej złożonych sieciach logistycznych. Dowiedz się, które czynniki ułatwiają im uzyskanie zgodności z przepisami i zapewniają doskonałą obsługę klientów.

Producenci produktów chemicznych i kruszyw mają bardzo unikalne wymagania w zakresie zarządzania transportem; do których standardowe systemy ERP nie są przystosowane.

Aberdeen Research Group, 2018

Pobierz e-book

Zapewnienie zgodności z przepisami i pełnej widoczności w łańcuchu dostaw

Stałym wyzwaniem pozostaje kompleksowe zarządzanie zdarzeniami, bezpieczeństwem i innymi wymogami w zakresie zgodności z prawem, ponieważ firmy chemiczne działają w coraz bardziej uregulowanym środowisku. Przedsiębiorstwa z sektora chemicznego muszą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich produkty są transportowane w oparciu o narzędzia do śledzenia na żywo na każdym etapie dostawy. Zagrożenie ze strony materiałów niebezpiecznych oznacza, że każdy incydent może mieć poważne konsekwencje, dlatego tak ważna jest pełna widoczność i identyfikowalność.

 

Pozbywanie się silosów danych

Obecne silosy danych powstające wskutek istnienia połączeń punkt-punkt w typowych środowiskach ERP nie pozwalają na udostępnianie informacji szerokiemu gronu partnerów, których środowisko IT może być na różnym poziomie zaawansowania. Ostatecznie menedżerowie transportu, osoby odpowiedzialne za tworzenie harmonogramów, menedżerowie operacyjni i kierownicy wyższego szczebla skazani są na pracę z różnymi lub nieaktualnymi zbiorami informacji, co może wiązać się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub zgodności z przepisami. W dzisiejszym świecie zintegrowane systemy i procesy biznesowe są niezbędne do tego, aby móc zapewnić każdemu taki sam widok. Jest to możliwe wyłącznie po wprowadzeniu wspólnego modelu informacji, jak w przypadku TMS.

Referencje klientów Transwide z branży chemicznej, wydobywczej i mineralnej

 

Dzięki usprawnieniu pozyskiwania, planowania, realizacji, rozliczania i analizowania rozwiązania Transwide zapewniają bezproblemową integrację oraz globalną widoczność tysiącom użytkowników na całym świecie. Do naszych klientów zaliczają się m.in. jedne z największych przedsiębiorstw z branż chemicznej, wydobywczej i mineralnej.

Pozwól Transwide wspierać Ciebie w rozwoju

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje, jak zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną.

Tak, chciał(a)bym otrzymywać wiadomości marketingowe dotyczące produktów i usług Alpega oraz powiązanych zdarzeń.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy Alpega. Przesłanie tego formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami wyżej wspomnianej polityki.