Kontakt

Zapewniamy wsparcie, gdziekolwiek jesteś

+32 (0) 264 158 44

infonoSpam@transwide.com

System Zarządzania Transportem (TMS) Transwide – korzyści dla przewoźników

Wykorzystaj TMS Transwide dla przewoźników, aby zautomatyzować i uprościć realizowane procesy i wypracować mocniejsze relacje w ramach swojej sieci transportowej


Przewoźnicy korzystający z Transwide zyskują:

  • Unikatową platformę umożliwiającą pozyskiwanie nowych możliwości biznesowych od ponad 100 tys. użytkowników na całym świecie
  • Przyspieszenie procesu fakturowania i pobierania należności
  • Zautomatyzowane rezerwacje odbiorów i dostaw
  • Większą widoczność i wymianę informacji
  • Rozwiązanie, z którego mogą korzystać podmioty trzecie
  • Wysoce wyspecjalizowany zespół wsparcia

Skontaktuj się z nami

Nowe możliwości biznesowe i szybsze płatności

System Transwide został opracowany w celu ułatwienia współpracy przewoźników i załadowców z zapewnieniem im szeregu korzyści. Platforma skupia ponad 100 tys. użytkowników z wielu sektorów przemysłu i lokalizacji. Dołączając do sieci Transwide, stajesz się dla nich widoczny i zyskujesz szereg nowych możliwości biznesowych.

Wiemy, że jedną z największych bolączek przewoźników jest terminowe otrzymywanie płatności. Wiemy również, że ręczne przetwarzanie faktur może trwać 20 razy dłużej niż powierzenie tej czynności rozwiązaniu automatycznemu. Scentralizowane zarządzanie stawkami i zautomatyzowane rozliczanie faktur w ramach Transwide oznacza terminowe i uporządkowane dokonywanie płatności.

Transwide zapewnia dostęp do zbiorów danych i analiz, aby umożliwić przewoźnikom i ich partnerom dokonywanie lepszych i mądrzejszych decyzji. Rozwiązanie umożliwia śledzenie KPI i wspiera przedsiębiorców w szybkiej ocenie skutków wszelkich zmian.

Zapewnia również obu stronom większą widoczność i usprawnione planowanie, a także może być wykorzystywane przez podmioty trzecie będące podwykonawcami przewoźników. Ten poziom przejrzystości przyczynia się do budowania zaufania i gwarantuje lepszą obsługę klienta.

Wiodące rozwiązanie na rynku

Transwide to ugruntowany TMS, a jego zespół posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wszelkich rozmiarów i ze wszystkich sektorów. Połączenie dogłębnej wiedzy i najnowocześniejszego oprogramowania zapewnia szybką i łatwą integrację z aplikacjami przedsiębiorstwa. Aby zapewnić przewoźnikom jak największe korzyści płynące ze stosowania oprogramowania, doświadczony zespół wsparcia na rzecz klienta jest dostępny całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Wszelkie dokumenty, certyfikaty i istotne szczegóły przechowywane są w jednym miejscu, co zapewnia płynny przebieg całego procesu i ułatwia jego monitorowanie. Czasochłonne i niedokładne procesy śledzenia zostały całkowicie zautomatyzowane, w tym zarządzanie dokami. Umożliwia to uniknięcie przestojów, zapobiega zatłoczeniu i znacząco ogranicza liczbę popełnianych błędów.

Te właściwości ułatwiają współpracę i uwydatniają możliwości korzystne dla przewoźników, załadowców i podmiotów trzecich. Przewoźnicy są w stanie zapewnić usprawnioną obsługę klienta, skuteczniej zarządzać kosztami i w pełni wykorzystywać potencjał swojej sieci transportowej.

Alpega: Kompleksowa wiedza fachowa na temat transportu

Transwide należy do firmy Alpega, wiodącego na świecie producenta oprogramowania logistycznego zapewniającego kompleksowe rozwiązania transportowe. Opracowany pakiet produktów łączy przewoźników i załadowców w rozległej sieci transportowej i umożliwia cyfryzację kompleksowego procesu zarządzania łańcuchem dostaw.

Rozwiązania firmy Alpega można wykorzystywać pojedynczo lub w ramach całościowej platformy opracowanej w celu dostarczania maksymalnych korzyści. Społeczność licząca ponad 200 tys. użytkowników obejmuje wiele organizacji – od wiodących przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku po rewolucyjne przedsiębiorstwa typu start-up.

Dowiedz się więcej o firmie Alpega

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę dotyczącą częstych pytań przewoźników na temat Transwide